Werkzaamheden Wattbaan 24

Binnen het project Wattbaan 24 worden 12 appartementen en 2 bedrijfsunits gerealiseerd. De werkzaamheden voor het project zijn gestart. De voorbereidende werkzaamheden, zoals terreininrichting en inpandige sloopwerkzaamheden, zijn reeds in maart gestart. Het vervolg in 2022 bestaat uit de ruwbouw van de constructie, opbouw van de gevels en de afbouw en installatietechniek. 

Beperken overlast

De directe omgeving kan te maken krijgen met de uitvoering van de werkzaamheden. Natuurlijk wordt geprobeerd de eventuele overlast daarvan te beperken. De basis in de aanpak om overlast te beperken is het handhaven van de bestaande bebouwing en aan te passen voor het nieuwe gebruik. Daarbij kan veel behouden worden en inpandig plaatsvinden, maar zullen ook werkzaamheden buiten moeten plaatsvinden. Daarvoor worden aanvullende maatregelen genomen, zoals:

  • De uitvoering vindt alleen op werkdagen tussen 7.00 tot maximaal 19.00 plaats.
  • Parkeren vindt zo veel mogelijk op eigen terrein plaats en laden en lossen zal “just in time” worden uitgevoerd en zo veel als mogelijk is op eigen terrein.
  • Het bouwterrein is afgesloten en wordt samen met de directe omgeving regelmatig schoon gehouden.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van de uitvoerende werkzaamheden, dan kunt u mailen naar wattbaan@dewitbouw.nl. Gezamenlijk met de omgeving hoopt de bouwer op een prettige bouw en na de uitvoering een positief stukje toe te voegen aan de Wattbaan.