Wat betekent het Meanderpark voor Rijnhuizen?

Er komen 253 woningen bij net naast Rijnhuizen. Gisterenavond, 20 september 2018, is het bestemmingsplan vastgesteld in de Nieuwegeinse raad. Op zich mooi nieuws, want er is een grote vraag naar woningen en het pand, de Meander, stond al jaren leeg. Nu wordt het omgezet naar wonen. De meeste woningen zijn voor starters en 40 tot 90 woningen zijn bestemd voor onder andere mensen die na een zorgtraject weer zelfstandig wonen. Deze nieuwe bewoners gaan wonen in het Meanderpark, waar ook de openbare ruimte wordt aangepakt. Maar andere voorzieningen voor de bewoners komen er niet in dit park. Wat betekent dit Meanderpark straks voor de naastgelegen wijk Rijnhuizen?

Plettenburg in actie
Een aantal bewoners van Rijnhuizen vrezen voor deze grote ontwikkeling op het industrieterrein. Zij zijn ‘Plettenburg in actie’ gestart. De bewoners geven aan begaan te zijn met de doelgroepen die een kwetsbare achtergrond hebben, maar vrezen voor te veel kwetsbare bewoners bij elkaar, zonder voorzieningen in de buurt. Dat is in hun ogen niet alleen slecht is voor de wijk, maar ook voor de mensen die er komen te wonen. Zij willen deze bewoners wel opvangen in hun wijk, maar niet op één plek die zo ver van de wijk en voorzieningen in Nieuwegein af ligt.

De bewoners achter Plettenburg in actie geven aan geen aankondiging te hebben gezien van de inzageperiode van het bestemmingsplan. Zij hebben geen brief ontvangen en vertelden dat zij, ondanks verzoek richting gemeente, niet betrokken zijn bij de planontwikkeling.

Het bestemmingsplan is gisterenavond aangenomen en de bewoners zijn zeer teleurgesteld. Aan hen is inmiddels wel gevraagd om mee te denken over het vervolg, maar op dit moment voelt dit als mosterd na de maaltijd. Hun juridische mogelijkheden zijn verstreken.

Portaal wonen positief over gemengd wonen concept
Op twitter spreekt Reijnder Jan Spits, manager volkshuisvesting bij Portaal Utrecht, van een ‘prachtig project’ voor 250 sociale huurwoningen. Op 26 januari dit jaar prijst hij wethouder Diepeveen uit Utrecht voor zijn pleidooi over gemengd wonen in de hoofdstad: statushouders, studenten, ouderen en zorgcliënten die samen leven in de stad die voor iedereen is. Dat is ook voor het Meanderpark een mooie kans, aldus Spits. Dat klinkt anders dan ‘253 woningen voor kwetsbaren en jongeren’. Hoe zit dit? We belden hem op.

Spits geeft in ons telefoongesprek aan dat in Meanderpark een goed werkend concept neergezet wordt: gemengd wonen voor goede buren. De starters die hier straks komen te wonen, moeten een gemotiveerde brief schrijven waarin ze laten zien dat ze zich ook in willen zetten om de woongemeenschap te helpen. Zo hoopt Portaal dat de bewoners samen activiteiten organiseren, elkaar bijvoorbeeld administratief helpen. Dat er een gemeenschapszin ontstaat waarin naar je wordt omgekeken.

Om dit te realiseren worden gemeenschappelijke ruimtes gerealiseerd waar men elkaar kan ontmoeten. Wat er straks aan activiteiten en ruimtes is, kan nu nog niet gezegd worden, omdat dit afhangt van de wensen van de bewoners. Zowel Portaal als de zorgverlener willen dat er straks extra beheer is om alles in goede banen te leiden en om er te zijn voor de bewoners. Er wordt gekeken of en hoe dit gerealiseerd kan worden.

Rijnhuizen; waar wonen, werken en recreëren samen gaan
De bewoners van het Meanderpark komen naast Rijnhuizen te wonen, maar zijn praktisch onderdeel van de wijk aangezien zij verder in een industrieomgeving zitten. Rijnhuizen wordt een wijk waar verschillende type woningen gerealiseerd worden en waar wonen, werken en recreëren samengaan in een parkachtige omgeving. De Club Rhijnhuizen ziet het Meanderpark graag als onderdeel en zou ook daar het wonen graag samen zien gaan met werken en recreëren. Misschien kunnen er toch nog wat voorzieningen toegevoegd worden aan het Meanderpark? Wij denken daarbij graag mee over hoe dit te realiseren is!