Verslag clubdag #22 Openbare ruimte en groen

Op maandag 10 februari presenteerden ontwikkelaars KondorWessels Projecten en BPD hun plannen voor de terreinen aan de Kelvinbaan 16 & 18. Deze plannen pasten goed bij deze clubdag met het thema ‘Openbare ruimte en groen’, want naast grondgebonden woningen is er in de plannen ook veel ruimte voor groen. Onder andere in de vorm van een oeverpark langs het Merwedekanaal, gemeenschappelijk groen voor de huizen die daar aan grenzen en een brede parkzone van oost naar west.

Na deze presentatie vertelde Ron van Schaik van de gemeente Nieuwegein over de mogelijke ingrepen voor de openbare ruimte en groen in de wijk. De aanwezigen konden daarna via stickers op posters aangeven welke ingrepen volgens hen prioriteit hebben en welke juist niet. Met deze input gaat de gemeente weer aan de slag om de plannen concreet te maken en af te stemmen met de raad.

Het volledige verslag van deze avond is hier te vinden.