Uitnodiging: online informatiebijeenkomst Wattbaan 24

De ontwikkelaar van het pand aan de Wattbaan 24 nodigt je van harte uit om de online informatiebijeenkomst over de plannen voor Wattbaan 24 bij te wonen. Deze online bijeenkomst vindt plaats op donderdag 1 juli van 19:30 – 20:30 uur, via Microsoft Teams. Hieronder de uitnodiging van Vincent de Bruijn (architect) en Jacques Ypma (ontwikkelaar).

“We hebben het voornemen om de huidige bedrijfslocatie (bedrijfshal & kantoren) aan de Wattbaan 24 te ontwikkelen naar 12 appartementen en 2 bedrijfsunits. Er is een grote vraag naar woningen in Nieuwegein en binnen de gebiedsvisie ‘Mooi Rijnhuizen’ wordt invulling gezocht naar een gemengde leefwijk. Met deze ontwikkeling verwachten we daar een bijdrage aan te leveren.

Uw mening over het plan
We willen u graag op de hoogte brengen van onze plannen, vooruitlopend op de formele besluitvorming van de gemeente Nieuwegein. Hiervoor willen we graag de plannen nader toelichten. Aansluitend willen we uw reactie en eventuele vragen naar aanleiding van de plannen in ontvangst nemen. Dit vormt input voor de verdere planuitwerking. Het college van B&W moet nog een principebesluit nemen en zal daar graag ook uw mening bij betrekken.

Uitnodiging informatieavond
We willen u, als mogelijk geïnteresseerde, uitnodigen voor een online informatiebijeenkomst over de plannen voor Wattbaan 24. De informatieavond vindt op donderdagavond 1 juli van 19:30 – 20:30 uur plaats. Gezien de beperkingen rondom het Corona-virus vindt de bijeenkomst digitaal plaats (via Microsoft Teams).

Aanmelden kan vòòr dinsdag 29 juni door een mail te sturen naar info@lydit.nl. Indien u geen mogelijkheid hebt om de informatiebijeenkomst digitaal bij te wonen, dan kunt u dat aangeven in uw aanmelding. Dan proberen we een passende oplossing op een aanvullend moment te organiseren.

Met vriendelijke groet, Vincent de Bruijn (architect Wattbaan 24) en Jacques Ypma (ontwikkelaar Wattbaan 24)”