Uitnodiging clubavond 25/9: terugkoppeling herijking

In het afgelopen jaar hebben we met de leden van Club Rhijnhuizen een aantal malen meegedacht over de herijking van het aantal woningen in de wijk. Als er meer dan 1.500 woningen komen, dan vragen we aandacht voor de kwaliteit van die woningen (liever sloop-nieuwbouw dan transformatie, liever niet te veel kleine appartementen, streven naar groene woonconcepten), voor de voorzieningen (winkel, spelen, maatschappelijke voorzieningen), voor de duurzaamheid (energiezuinig) en voor investeren in het Park Rijnhuizen.

De gemeente komt nu op een punt dat eerst het college van B en W, en daarna de gemeenteraad een standpunt gaan innemen. Op maandagavond 2 september was er, op verzoek van de bewoners, een avond met alleen de bewoners. Op basis van deze input, de uitkomsten van o.a. het verkeersonderzoek en eerder opgehaalde informatie neemt het college een standpunt in met een advies naar de gemeenteraad. Op woensdagavond 25 september bespreken we dat standpunt met alle leden van Club Rhijnhuizen. Het is een moment om met de club kennis te nemen van de richting die het college op wil, en samen te kijken welke aanvullende idee├źn of opmerkingen we graag nog willen meegeven aan het gesprek in de gemeenteraad, dat daarna gaat plaatsvinden.

Deze clubavond is vrij toegankelijk voor iedereen, dus ook voor niet-clubleden. Vanwege het open karakter doen we het dit keer zonder ons traditionele eten vooraf.

Start: 19.30 uur
Einde: uiterlijk 21.00 uur
Locatie: DynaHouse, Perkinsbaan 11, Nieuwegein

Zet ook vast de volgende Clubdag in je agenda: op maandag 14 oktober, start 17.00 uur, over ‘Ontwerp openbare ruimte en Plan van Aanpak Park Rijnhuizen’. Meer informatie over deze avond volgt later.