Transformatie Meander vordert: inschrijving geopend

Het is goed zichtbaar: de verbouwing van het gebouw ‘De Meander’ vordert flink. Op verschillende plekken is de transformatie naar woningen duidelijk te zien en de glazen toren die tussen de gebouwen stond, is inmiddels geheel verdwenen. Op maandag 30 september mocht een groep genodigden alvast binnen een kijkje nemen.

Voorafgaand aan de rondleiding vertelden de verschillende betrokken partijen meer over het project. Zo gaf de projectleider van de bouw aan dat de woningen in drie fasen opgeleverd worden: vanaf april 2020, mei 2020 en december 2020. Portaal (maatschappelijke onderneming op het gebied van wonen) vertelde meer over de insteek van het woonconcept: zelfstandig wonen, maar met oog voor je buren en woonomgeving. Daartoe wordt er een woonvereniging opgezet, waarin bewoners zitting nemen. De werving voor bestuursleden voor deze vereniging is al gestart, zodat de vereniging actief is voor de eerste woningen beschikbaar komen. De sociale huurwoningen zijn beschikbaar als 1-, 2- of 3-kamerwoningen, voor starters en mensen met een psychische kwetsbaarheid en statushouders. In totaal komen er 250 woningen beschikbaar.

Tijdens de rondleiding werden er appartementen in diverse stadia van voltooiing getoond: van alleen leidingwerk tot aan woningen die al bijna gereed waren. Op elke verdieping worden ook gemeenschappelijke ruimten gerealiseerd. Elke woning is aangesloten op zijn eigen set zonnepanelen en heeft een warmtepomp, waardoor de energierekening laag is en de bewoners duurzaam energie opwekken en het huis verwarmen. Op het binnenterrein is ruimte voor bankjes en groen.

De inschrijving voor het Meanderpark is begin oktober geopend. Geïnteresseerden kunnen zich via de website https://meanderparknieuwegein.nl/ inschrijven. Daarbij moeten ze een motivatiebrief schrijven met de redenen waarom ze in dit project willen wonen en wat ze daaraan kunnen bijdragen. Voor de toekomstige bewoners worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast wordt er in het voorjaar van 2020 een rondleiding georganiseerd voor omwonenden en bedrijven.