RHIJN (Edisonbaan 4)

Vorig jaar februari kon je via onze website reageren op de eerste plannen voor RHIJN aan de Edisonbaan 4. Op deze locatie willen ontwikkelaar ArthurArmstrong BV en eigenaar EB4 BV 95 appartementen, 10 grondgebonden woningen, een binnentuin en een supermarkt bouwen.

De ontwikkelaar heeft de afgelopen tijd samen met de gemeente de plannen verder uitgewerkt. Waar mogelijk hebben zij de reacties die hier gegeven zijn verwerkt. Het aangepaste plan is inmiddels goedgekeurd door de afdeling Stedenbouw en Welstand. Voordat het aangepaste plan in het college van burgemeester en wethouders besproken wordt, informeert de ontwikkelaar omwonenden over het plan. Dat hebben zij gedaan via de inloopavond op 30 mei jl. Ook hier delen wij een aantal nieuwe artist impressions en de nieuwe situatieschets.

Bouwplan

Het plan bevat een combinatie van een supermarkt, woningen, binnentuin en parkeerplaatsen. Boven de supermarkt worden 95 appartementen, hoofdzakelijk 2 en 3 kamerappartementen, gerealiseerd. Daarnaast zijn er 10 grondgebonden stadswoningen voorzien. Er komen zowel koop- als huurwoningen in de vrije- en sociale sector. De supermarkt wordt een full-service supermarkt met een breed assortiment en een grote versafdeling. Aan de entreezijde van de supermarkt komt een ontmoetingsplein. De parkeervoorziening, zowel voor supermarktbezoekers als voor de bewoners, komt inpandig. Het gebouw wordt een stevig, rood metselwerk gebouw met krachtige kleuren die de aandacht trekken. De sfeer van Rhijn wordt open. 

Aanpassingen
Op een aantal onderdelen is het plan aangepast. Zo wordt er voorzien in een ruimere pleininrichting aan de entreezijde van de supermarkt (zuidzijde) met aandacht voor groen. Het gebouw is alzijdig, met zowel woningen aan de buiten- als binnenschil.  Er is veel aandacht besteed aan de entrees. We willen graag een veilig entreegebied bieden voor de nieuwe bewoners en haar omgeving. Ook hebben we oog voor detail om ervoor te zorgen dat het gebouw aansluiting heeft met de omgeving. Daarnaast komen op diverse plekken groene gevels.

De bouwhoogte varieert van drie tot zes bouwlagen. De bebouwing aan de pleinzijde is met zes lagen ongeveer achttien meter, waarmee de entree van de wijk wordt gemarkeerd. De overige zijden zijn lager ontworpen, waarmee het gebouw ingepast wordt in de omliggende context.

De daktuin is alleen bereikbaar voor bewoners van het pand in verband met sociale veiligheid en constructieve inpassing van alle woningen.  

Er komen totaal 182 parkeerplaatsen, conform het parkeerbeleid van de gemeente Nieuwegein.

Bij de presentatie van de eerste plannen werden door enkele bewoners zorgen geuit over de privacy. We hebben daar opnieuw goed naar gekeken en ook met de betreffende bewoners gesproken. De afstand tussen de woningen en naastgelegen panden bedraagt 22 tot 30 meter. De balkons aan de noordzijde en oostzijde zijn daarnaast ook half inpandig, waardoor meer privacy wordt gecreëerd. Bovendien worden de stroken tussen het nieuwe pand en bestaande woningen groen ingericht.

Vervolgproces

De huidige bestemming laat bovenstaande ontwikkeling niet toe. Om Rhijn mogelijk te maken, wordt een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure ter afwijking van het bestemmingsplan doorlopen. Zodra het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein een ontwerpbesluit heeft genomen, wordt dit ontwerpbesluit voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Iedereen kan in deze periode zienswijzen indienen. De binnengekomen zienswijzen worden samengevat en van een antwoord voorzien. Daarna neemt het college een definitief besluit over de omgevingsvergunning.

Planning

Indien er geen zwaarwegende bezwaren op het plan komen dan kan de planning er op hoofdlijnen als volgt uitzien:

  • Begin Q2 2023 onherroepelijke bouwvergunning
  • Q3 2023 start bouwwerkzaamheden waaronder sloop en aansluitend realisatie van het gebouw
  • Q2 2025 bouwkundige oplevering en ingebruikname.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.