PARK RIJNHUIZEN

Park Rijnhuizen omvat kortweg het groen en het blauw in de wijk. Met onder meer Fort Jutphaas, Kasteel Wijnestein, de watertuin en de openbare ruimte rond landgoed Rijnhuizen tot aan het Merwedekanaal. Samen met de gemeente Nieuwegein willen we van al deze verschillende onderdelen een samenhangend park maken. In 2020 is MTD Landschapsarchitecten begonnen met het maken van een ontwerp voor het park. Natuurlijk mét input van (bijna) bewoners, ontwikkelaars, bedrijven en organisaties en de gemeente. Op 7 april 2021 gaf MTD een presentatie over het definitieve ontwerp, deze kun je hier bekijken.

Wat is de ambitie van Park Rijnhuizen?
De ambitie is beschreven in zeven kernwaarden:

1. Er moet samenhang en verbinding zijn tussen verschillende gebieden.
2. De rijke cultuurhistorie moet tot uiting komen.
3. De biodiversiteit, waterkwaliteit en ecologische waarde moeten vergroot worden.
4. Het park helpt bij het maken van een toekomstbestendige en klimaatadaptieve wijk.
5. De verblijfskwaliteit en veiligheid moeten verhoogd worden.
6. Sport en spel, welzijn en gezondheid en maatschappelijke voorzieningen moeten aangevuld worden.
7. Kunst- en cultuurprogrammering moeten verder versterkt worden.

Wat hoort er allemaal bij het Park?
Het park is in te delen in zes deelgebieden: Kasteel Wijnestein en de volkstuintjes, Fort Jutphaas, Oeverpark Noord & omgeving Tennisvereniging Rijnhuyse, Boomgaard en Oeverpark, Oeverpark en de Griend en de Watertuin. Voor elk van deze deelgebieden is een ontwerp gemaakt.

Fort Jutphaas & Wijnestein

Oeverpark & Griend

Oeverpark Noord & omgeving tennis

Watertuin

Boomgaard & Oeverpark