Rhijn

Ontwikkelaar ArthurArmstrong B.V. en eigenaar EB4 B.V. hebben het voornemen om het voormalig Van Straaten post/Sandd gebouw aan de Edisonbaan 4 te slopen en hier 95 appartementen en zo mogelijk 10 grondgebonden stadswoningen en een supermarkt te realiseren.

Voor het project is een voorlopige planning gemaakt. Komend half jaar wordt verder gewerkt aan het uitwerken van het ontwerp. De procedure voor wijziging van het bestemmingsplan wordt ook in 2021 opgestart door middel van een zogenaamde uitgebreide Omgevingsvergunningsprocedure. Wanneer het bestemmingsplan definitief is, volgt een aanvraag voor de omgevingsvergunning. Naar verwachting kan er eind 2021/begin 2022 gestart worden met de bouw. Twee jaar later, kunnen de eerste bewoners hun woning betrekken.

Alle informatie over dit project vind je op deze pagina: https://www.clubrhijnhuizen.nl/edisonbaan4/