LBP|SIGHT werkt aan duurzaam Rijnhuizen

LBP|SIGHT, als onafhankelijk advies- en ingenieursbureau gevestigd in Rijnhuizen, bestaat 45 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum zet het bureau haar kennis en kunde in bij de duurzame gebiedstransformatie van Rijnhuizen. De gemeente Nieuwegein wil het Rijnhuizen transformeren tot een aantrekkelijk woon-, werk- en recreatiegebied en heeft daartoe de gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen ontwikkeld. De adviseurs van LBP|SIGHT hebben deze visie aangevuld met ambities en doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Hier komt het project ‘Mooi Rijnhuizen is ook… duurzaam’ uit voort.

Specialistische kennis met een persoonlijk tintje
LBP|SIGHT, sinds 2008 gevestigd aan de Kelvinbaan in Rijnhuizen, heeft als onafhankelijk advies- en ingenieursbureau al vijfenveertig jaar ervaring op het gebied van bouw, ruimte en milieu tijdens de ontwikkel-, realisatie en beheerfase van projecten door heel Nederland. Ongeveer honderd professionals werken vanuit hun specialistische kennis dagelijks aan het ontwikkelen slimme, praktische oplossingen. Kenmerkend voor LBP|SIGHT is dat de focus daarbij ligt op persoonlijke aandacht, korte lijnen en maatwerk. “Juist die combinatie is nodig”, stelt Jeannette Levels-Vermeer, senior adviseur bij LBP|SIGHT. “Projecten worden namelijk steeds complexer. Zelfs als het eenvoudig lijkt, zijn de gevolgen groot: ruimtelijk, juridisch, technisch en economisch.”

Cadeau voor Rijnhuizen
Rond het 45 jarig jubileum heeft LBP|SIGHT de gelegenheid aangegrepen om haar directe omgeving te trakteren. Levels-Vermeer: “We spelen een initiërende, adviserende en coördinerende rol bij het transformeren van het kantorengebied in Rijnhuizen naar een gebied voor wonen, werken en recreëren. We ontwikkelden daarvoor 10 bouwstenen voor duurzame gebiedsontwikkeling en vulden de bestaande gebiedsvisie van de gemeente Nieuwgein aan met adviezen over duurzaamheid. Die bouwstenen vormen de aanzet tot kritisch nadenken waarbij passende ruimtelijke kwaliteit het uitgangspunt is. Daarbij richt LBP|SIGHT de aandacht niet alleen op de aanwezige gebouwen, maar op het hele gebied. Wie deze bouwstenen hanteert heeft de basis voor duurzame gebiedsontwikkeling staan. Dit bijzondere project kreeg de toepasselijke naam ‘Mooi Rijnhuizen is ook… duurzaam’.

Bouwstenen
Binnen de transformatieopgave voor Rijnhuizen zijn er grote kansen om het gebied duurzaam te ontwikkelen. De combinatie van kernwaarden van het gebied, groen, water en cultuurhistorie, en de visie op een gemengd hoogwaardig gebied voor wonen, werken en recreëren vormen een kansrijke uitgangssituatie voor duurzaamheid. De ambitie is om niet meer energie te gebruiken dan er door duurzame opwekking beschikbaar is, te ontwerpen met de ecosysteemdiensten van water en groen, biodiversiteit te vergroten tijdens de transformatie en geen additionele milieubelasting toe te voegen tijdens de transformatie. Daarvoor zijn concrete doelstellingen voor energie, materialen, water en groen opgesteld waarbij ook wordt ingegaan op de rol die de systematiek van BREEAM-NL gebiedsontwikkeling kan spelen. Op de speciaal ontwikkelde projectwebsite geeft LBP|SIGHT meer informatie over de 10 bouwstenen voor duurzame gebiedsontwikkeling.