Rijndael

Op het terrein achter het kantoor van o.a. LBP|SIGHT (Kelvinbaan 16) en het voormalig SKF-terrein (Kelvinbaan 18) gaan KondorWessels Projecten en BPD zo’n 200 woningen realiseren. In de plannen krijgen groen en historie de ruimte, wordt bewegen en recreëren aangemoedigd en is de auto te gast.

Historische basis
De projectontwikkelaars hebben zich voor de ontwikkeling van dit gebied laten inspireren door cultuurhistorisch onderzoek. Ook het kwaliteitskader voor Rijnhuizen van de gemeente Nieuwegein is een belangrijke basis. Het terrein is ingedeeld in verschillende gebieden: Parklaan rondom het kantoor, Boomgaard en oeverpark langs het Merwedekanaal, de Griend in het zuiden, de Watertuin richting het noorden en in het midden de Buitenplaatsen. In dit idee is geprobeerd de verkaveling van rond 1800 zo goed mogelijk terug te laten komen.

Elk gebied een eigen uitstraling
Elk van de gebieden krijgt een eigen uitstraling. De woningen, drielaags plat, rondom het kantoor krijgen in het materiaal eenzelfde sfeer als het kantoorgebouw, maar op een eigentijdse en vriendelijke manier vertaald naar woningen. In de Boomgaard komen vrijstaande en geschakelde woningen, die qua materiaal en uitstraling aansluiting hebben op zowel de Parklaan als de woningen in de Griend. In de Buitenplaatsen komen twee-onder-een-kap-woningen en vrijstaande woningen met een groen karakter. Dit gebied wordt van oost naar west doorsneden door een parkzone van 30/40 meter met hoogwaardig groen. De straten tussen de woningen wordt smal en groen, waar de auto te gast is. In de Griend komen slechts tien woningen en blijft er veel gemeenschappelijke groene ruimte over. Veel oorspronkelijk groen blijft staan en ook de greppels blijven.

Het materiaal van de woningen gaat van gebied op gebied in elkaar over: van baksteen naar meer natuurlijke materialen in de Boomgaard en de Griend. Zo ontstaat er een geheel en sluiten de thema’s van de deelgebieden op elkaar aan.

Groen en gemeenschappelijk
Er is in de plannen ook veel ruimte voor openbare ruimte, zoals het oeverpark, spelen en klimaatadaptieve maatregelen, zoals wadi’s. Ook stimuleren de projectontwikkelaars om dieren de ruimte te geven, met bijvoorbeeld vleermuis- en vogelnestkasten aan woningen, doorgangen voor egels en voldoende bloemen en planten voor insecten.

De volledige presentatie is hier te bekijken. Meer informatie over het project is te vinden op: https://www.nieuwbouw-rijndael.nl/