Hockey en gezelligheid bij MHCN

In Rijnhuizen Noordwest vind je op Sportpark Rijnhuizen de sportvelden van Mixed Hockey Club Nieuwegein. De sportvelden liggen ingesloten tussen het Merwedekanaal in West, de Structonbaan in Noord en het Wijnfort Jutphaas en landgoed Rijnhuizen in Zuid. De hockeyvereniging, opgericht in 1978, is een familievereniging waar zowel op prestatief als recreatief niveau wordt gespeeld. Met 879 leden is MHCN in de afgelopen 30 jaar uitgegroeid tot één van de grootste clubs in Nieuwegein. 

Bloeiende hockeyvereniging
Op Sportpark Rijnhuizen beschikt Mixed Hockey Club Nieuwegein (MHCN) over 2 watervelden en een zand gestrooid kunstgrasveld. Daarmee kon de club uitgroeien tot de bloeiende vereniging die zij nu is met bijna 900 leden, een schitterend complex en een sfeervol clubhuis. Mede vanwege de gunstige ligging heeft MHCN leden uit Utrecht, Vleuten-De Meern, IJsselstein, Houten en andere gebieden in de omtrek. Met de fraaie accommodatie op Sportpark Rijnhuizen is een goede basis gelegd voor de verdere technische ontwikkeling van het hockey zelf. Met technische opleidingen, bijscholing, clinics en dergelijke bouwt de vereniging aan de ontwikkeling van het technisch kader. Ook wordt nagedacht over nieuwe huisvesting.

Naar een sportpark van de toekomst?
Binnen de gemeentelijke plannen voor herontwikkeling van het Sportpark Parkhout-Zandveld, zuidelijker in Nieuwegein in Park Oudegein, is een variant opgenomen waarbij de hockeyvelden van MHCN daarheen worden verplaatst. September 2015 werd over die plannen een raadsinformatieavond georganiseerd. Een eventuele verhuizing van de hockeyclub naar Sportpark Parkhout-Zandveld zou ruimte bieden voor de bouw van woningen in het hogere segment op Rijnhuizen-noord. In Nieuwegein bestaat een behoefte aan woonmilieus die iets nieuws toevoegen aan de bestaande woningvoorraad. In de gemeentelijke structuurvisie wordt Rijnhuizen gezien als goede locatie voor gemengd stedelijk gebied met bijzondere woonmilieus.

Inbreng Bewonerscollectief Nieuwegein
Over de plannen voor upgrading van de sportvelden in Sportpark Parkhout in combinatie met woningbouw op Rijnhuizen werd begin januari 2016 een bijeenkomst georganiseerd waar verschillende varianten werden ingebracht door zowel de gemeente, Christenunie, CDA en het Bewonerscollectief Nieuwegein (BCN). BCN bracht als idee naar voren om het besluit over de plannen voor eventuele verhuizing van de sportvelden uit te stellen naar 2023 en de mogelijkheden voor groei van de hockeyvereniging op de huidige locatie te onderzoeken. Tijdens de bijeenkomst werden alle voor- en nadelen van de verschillende varianten voor deze complexe ruimtelijke puzzel uitgebreid besproken.

Hockeysport en gezelligheid
Wat de toekomst zal brengen is dus nog niet geheel duidelijk. Vooralsnog is het echter het schitterende complex op Sportpark Rijnhuizen waar MHCN haar activiteiten verder ontwikkelt. Het beleid van de club is gericht op een verdere groei tot ruim 1000 leden in de komende jaren. Sport en spel, jeugd en veiligheid zijn (ook) gemeentelijke thema’s. Naast de hockeycompetitie op zaterdag (junioren) en zondag (senioren) worden er ook o.a. (familie)toernooien, gezellige feesten, sinterklaas, hockeyclinics en Thé Dansants georganiseerd. Zo combineert de vereniging de hockeysport met gezelligheid!