Een nieuwe toekomst voor Scouting Jan van Hoof

De Scouting Jan van Hoof Groep op Fort Jutphaas in Rhijnhuizen is een actieve en gezellige vereniging met meer dan 150 jeugdleden. Vanuit het clubhuis de Janboel, gelegen direct achter het imposante historische gebouw van Wijnfort Jutphaas, worden verschillende activiteiten georganiseerd. De Scouting Groep bestaat inmiddels ruim 70 jaar en blijkt nog steeds populair. Er liggen plannen voor uitbreiding!

Toekomstvisie
In de in december 2015 gepresenteerde Inrichtingsvisie Fort Jutphaas, een initiatief van de Jan van Hoof Groep en Wijnfort Jutphaas, wordt ingezet op de ontwikkeling van het fort met een openbaar karakter in een parkachtige setting. Het noordelijk deel leent zich voor actieve natuuractiviteiten passend bij de scouting. Dat deel moet voor een breder publiek meer bedrijvigheid gaan kennen, bijvoorbeeld met een outdoor-/kampeerplek of plek voor (personeels-)activiteiten voor bedrijven. Vanwege groeiende populariteit zou de Jan van Hoof Groep ook graag een nieuw, groter gebouw neerzetten voor multifunctioneel gebruik. Het zuidelijk deel leent zich meer voor natuurbeleving, aansluitend bij de historie van het recent verbouwde fortgebouw. De spil daar is het wijnfort met een plein waar ‘ontmoeting’ centraal staat en met meer ruimte voor natuur en cultuur.

Scouting toekomst
Afbeelding: Impressie nieuw scoutinggebouw voor de Jan van Hoof Groep uit de inrichtingsvisie Fort Jutphaas

Meer samenhang
Met de inrichtingsvisie wil de gemeente Nieuwegein het fort een nieuwe impuls geven die de recreatieve, landschappelijke en de cultuurhistorische waarden versterkt. De plannen passen ook goed bij de ambities voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie: herstel van aanwezige waarden, vergroten van de beleefbaarheid, verbeteren van toegankelijkheid en vergroten van de waarde voor de toekomst. De inrichtingsvisie voor het fort is samen met gebruikers van het forteiland tot stand gekomen. De twee grote spelers op het fort, Scouting Jan van Hoof en Rietveld Wines, trekken bij de ontwikkeling van plannen samen op als Stichting Fort Jutphaas. Het scoutinggebouw heeft een weinig representatieve uitstraling en staat dicht bij het monumentale fortgebouw. Naast een nieuw gebouw krijgt de scouting in de visie meer ruimte voor vormen van ‘natuurlijk spelen’ en outdoor-activiteiten in samenhang met het gebruik van het fortgebouw.

Historie en functie
Fort Jutphaas, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, is omstreeks 1820 gebouwd. De Jan van Hoof Groep maakt al sinds de late jaren 80 van de vorige eeuw gebruik van het fort. Opgericht kort na de Tweede Wereldoorlog op initiatief van de Nicolaas Parochie uit Jutphaas krijgt de groep, na diverse omzwervingen door Jutphaas, uiteindelijk toestemming en financiering voor een clubhuis op Fort Jutphaas. Eind 1988 wordt het nieuw gebouwde clubhuis opgeleverd en in september dat jaar start daar het nieuwe scouting seizoen. Het clubhuis krijgt de naam ‘Janboel’. Jutphaas en Vreeswijk zijn dan inmiddels samengevoegd tot gemeente Nieuwegein. Na periodes van zowel toenemende als afnemende populariteit is de Jan van Hoof Groep anno 2016 een actieve en groeiende vereniging met meer dan 150 jeugdleden. De groep is aangesloten bij Scouting Nederland, met 90.000 jeugdleden, 30.000 vrijwilligers en 1.300 groepen de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland.

Scouting Jan van Hoof | Fort Jutphaas 7 3439LX Nieuwegein | www.janvanhoof.com