Gebiedsmarketing en -identiteit: vanuit oorsprong in ontwikkeling

Dit jaar werken we vanuit Club Rhijnhuizen aan de gebiedsidentiteit en – marketing van Rijnhuizen. Vanuit de verhalen van bewoners en de geschiedenis van de wijk bouwen we aan het verhaal van de toekomst. We starten met een omschrijving van de identiteit van Rijnhuizen waarin we ons allemaal kunnen vinden en van waaruit we de komende jaren onze communicatie en evenementen kunnen vormgeven.

Gerichter communiceren
Als club hebben we veel aan deze gebiedsidentiteit, maar ook ontwikkelaars kunnen hieruit gerichter sturen op hoe we de openbare ruimte en Park Rijnhuizen inrichten: kiezen we voor een wipkip of een bijzondere waterspeeltuin waar je ook iets leert over de Hollandse Waterlinie? Zijn de fruit- en notenbomen slechts onderdeel van de openbare ruimte, of aanleiding om de geschiedenis van ondernemerschap en de fruitteelt tot leven te wekken? Samen bepalen we welke sfeer en welke verhalen naar voren moeten komen.

Uitwerken verhaallijnen
Op woensdag 17 april hebben we tijdens clubdag #17 verder gewerkt aan de verhalen die in de vorige middagsessie over de tijdlijn en geschiedenis van Rijnhuizen naar voren zijn gekomen. Samen met Branddoctors, ook gevestigd in Rijnhuizen, werken we aan een merkpaspoort. Bij de clubdag hebben we door middel van stemmen met ‘hart’- en ‘hoofd’-stickers gekozen voor twee verhaallijnen, waar verder mee gewerkt gaat worden. Deze verhaallijnen bevatten elementen uit (de tijdlijn van) Rijnhuizen. De leden hebben ook nagedacht over welke gebouwen en invulling van de openbare ruimte hierbij past. Wat voor voorzieningen (type supermarkt, zorg, horeca) en vrijetijdsbestedingen horen in Rijnhuizen? Hoe heten we mensen welkom in de wijk? Op welke evenementen moeten we ons vooral wel en juist niet richten om deze identiteit nog beter zichtbaar te maken? En hoe kunnen we hier dit jaar al aan werken?

Een uitgebreid verslag van deze clubdag kunt u hier vinden: https://www.clubrhijnhuizen.nl/wp-content/uploads/2019/05/Clubdag-17-Gebiedsmarketing.pdf