Wijkwarmtenet

Wijkwarmtenet helaas van de baan

De gemeenteraad heeft onlangs helaas besloten de verkenningen naar het lagetemperatuurwarmtenet ‘Power-to-X’ te stoppen. In 2019 hebben diverse partijen hard gewerkt om te onderzoeken of Rijnhuizen duurzaam verwarmd kan worden met een wijkwarmtenet. Hierbij waren o.a. de gemeente Nieuwegein, Eneco, ontwikkelaars in Rijnhuizen, KWR/Aveco de Bondt, LBP|SIGHT, de provincie Utrecht en Club Rhijnhuizen betrokken.

2.500 woningen worden niet in één keer uit de grond gestampt
De grootste drempel om Power-to-X te doen slagen was of er voldoende huizen in Rijnhuizen zouden worden aangesloten. Met de herijking naar 2.500 woningen nam deze kans aanzienlijk toe. In de gesprekken bleek echter al snel dat betrokken partijen zouden moeten toezeggen bereid te zijn een risico te nemen om het project te doen slagen. Doordat de ontwikkelingen in Rijnhuizen organisch verlopen (niet alle 2.500 woningen worden met zekerheid en in de komende jaren gerealiseerd), bevindt elke ontwikkeling zich in een andere fase. De ene ontwikkelaar moest al een keuze maken hoe het project verwarmd zou worden, de andere ontwikkelaar had duidelijkheid nodig om te kunnen kiezen voor het wijkwarmtenet.

Kip-ei-verhaal gaf te veel onzekerheid
Eneco heeft hierop besloten te weinig zekerheid te hebben om te investeren. Ook vanuit de overheid werd dit risico niet gedekt. Ontwikkelaars konden hierdoor niet toezeggen dat ze zouden deelnemen aan dit project, wat de kansen om voldoende huizen aan te sluiten deed afnemen. Vervolgens nam het risico dat het project geen doorgang kon vinden toe, wat ervoor zorgde dat de business case niet rond te krijgen was. Een klassiek kip-ei-verhaal.

Innovatief en risicovol
Geheel onbegrijpelijk is het niet, dat dit kip-ei-verhaal ontstond. Power-to-X is een innovatief en groots project waar enorme investeringen voor nodig zijn. En voor ontwikkelaars was dit niet per se de meest duurzame en prijstechnisch voordeligste optie. Daarnaast kunnen zij, en de bewoners van Rijnhuizen, niet verplicht worden om warmte af te nemen via Power-to-X. Alternatieven, zoals een luchtwarmtepomp, zijn ook aantrekkelijk. Deze zijn hooguit iets minder duurzaam en comfortabel vanwege het materiaal, ruimtegebruik en de geluidsoverlast van zo’n warmtepomp.

Alternatieven gezocht voor duurzaam Rijnhuizen
We vinden het desalniettemin erg jammer dat Power-to-X in Rijnhuizen niet gerealiseerd zal worden. Nu zoeken we naar alternatieven voor een collectief duurzaam systeem voor verwarming en verkoeling. De ambitie om Rijnhuizen zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen en energiepositief te bouwen blijft immers onverminderd sterk. Ook de gemeente gaat nu na of zij de warmte- en koudelevering via stimulering of regulering toch verder kan verduurzamen dan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit. Elke ontwikkelaar maakt voor het verwarmen en koelen van de huizen een eigen keuze en Club Rhijnhuizen blijft zich inzetten om hen te voorzien van informatie over de mogelijkheden en hen te verbinden met relevante partijen.