Park Rijnhuizen

Park Rijnhuizen, het groene hart van de wijk

Het klimaat verandert: we krijgen meer hete zomerdagen en -nachten, langere perioden van droogte, maar ook hevigere buien. Een duurzame wijk is een klimaatadaptieve wijk: waar voldoende groen is om voor verkoeling te zorgen, waar voldoende water is om lange perioden van droogte op te vangen en waar overtollig water weg kan stromen. Samenwerken aan klimaatadaptatie betekent plannen maken en uitvoeren op wijkniveau én aan de slag in jouw eigen tuin.

Park Rijnhuizen
Het is de ambitie van de gemeente Nieuwegein, Club Rhijnhuizen en een aantal lokale partners om in Rijnhuizen een samenhangend en hoogwaardig park te ontwikkelen. Het park is nu voornamelijk gesitueerd rondom Fort Jutphaas, maar zou in de toekomst het groen rond het fort, langs de oever van het Merwedekanaal en de boomgaard en de griend moeten verbinden. Ook de bomencarré op Wijnestein hoort daarbij. Belangrijk hierbij is de samenhang en verbinding met de cultuurhistorie en de ecologische waarde. Midden door Rijnhuizen loopt namelijk de lokale ecologische verbinding, die een belangrijke schakel vormt tussen gebieden met de functie natuur in de gemeente Nieuwegein en daarbuiten.

Het park is nu vooral een bestemming waar gewandeld of gefietst wordt, maar moet een plek van ontmoeting worden. Waar gespeeld kan worden, waar men kan genieten van een hapje/drankje, waar de historie zichtbaar is en waar kunst een prominente rol speelt. Bewoners van de wijk, leden van Club Rhijnhuizen en andere belanghebbenden worden de komende tijd betrokken bij de planvorming.

Uw tuin
De wijk vergroenen kan ook in jouw eigen achtertuin of voor jouw eigen deur. Tegels vervangen door groen is een belangrijke stap om de tuin koeler te houden in de zomer en overtollig water sneller te kunnen afvoeren. Bloemen en planten die elkaar afwisselen qua bloeitijd (vroeg in het voorjaar, zomer en late herfst) zorgen ervoor dat meer insecten en vogels zich thuis voelen in de tuin. Klinkt een tuin met veel groen als veel werk? Het is voor de biodiversiteit juist beter om de tuin niet te netjes te houden. Zorg dat de bodem bedekt is (de schoffel kan de deur uit), laat herfstbladeren lekker liggen zodat egels en insecten erin kunnen wonen en laat bloemen en planten uitbloeien zodat ze zichzelf kunnen uitzaaien en vogels van de zaden kunnen eten. Kies bij beplanting bij voorkeur voor biologisch geteelde bloemen en planten en kijk ook eens of je inheemse soorten kunt vinden.

Meer inspiratie
Klimaatadaptief ontwikkelen in Rijnhuizen – handreiking voor een toekomstbestendige wijk
Inspiratieboek klimaatadaptieve maatregelen gemeente Nieuwegein
Biologische zaden – De Bolster
Natuurkwartier Nieuwegein – waar regelmatig cursussen en workshops georganiseerd worden