Circulair bouwen

Door de transformatie van werkwijk naar woon-werkwijk is er in Rijnhuizen vraag naar materiaal én komt er materiaal beschikbaar bij de sloop en transformatie van panden. Het steeds opnieuw inzetten van materialen, circulair bouwen, draagt bij aan een duurzamere woonwijk.

Nieuwbouw
Voordat er een volledige circulaire stroom van materialen gerealiseerd is, moeten er nog vele stappen gezet worden. Maar ook nu kunt u als ontwikkelaar al maatregelen treffen. Zo kan er bij nieuwbouw gekeken worden hoe er gebouwd kan worden zodat materiaal in een later stadium weer herbruikbaar is. Dit kan bijvoorbeeld door het maken van zogenaamde ‘droge knopen’, waarbij bijvoorbeeld betonplaten niet aan elkaar gekit of geplakt worden. Zo kan gebruikt beton opnieuw verwerkt worden.

Transformatie
Bij panden die getransformeerd worden, zoals bijvoorbeeld gebeurd is bij de gebouwen aan de Wattbaan 27 en 31, is het belangrijk om te bekijken wat hergebruikt kan worden en dan het liefst zoveel mogelijk in originele staat. Wat niet aangepast of verwijderd hoeft te worden, levert namelijk meteen milieuwinst op.

Bij het energieneutraal maken van gebouwen en woningen kan het van belang zijn om eerst méér nieuw materiaal te gebruiken, waardoor de duurzaamheid op het gebied van materialen in eerste instantie daalt. Maar op de lange termijn zal deze combinatie zorgen voor een duurzamer gebied.

Meer informatie
Een overzicht van RVO met informatie over regelgeving, financiering en lokale netwerken
LBP|SIGHT over circulair bouwen
Cirkelregio Utrecht – Regionale alliantie circulaire economie
Voorbeelden best practices Utrecht
Bouwmarktplaats.nl
Urban Mining Collective
Circulair slopen: LEK mining