Ambitie Nieuwegein

Rijnhuizen geeft Energie!
In gesprek met wethouder Schouten

Begin 2017 diende Marieke Schouten als raadslid van GroenLinks, samen met D66 en SP een motie in: “Rijnhuizen geeft energie!”, luidde de titel. De drie partijen spraken over vier pijlers voor een duurzamer Rijnhuizen en een duurzame energiearchitectuur stond daarbij op één. Nu mag Schouten als wethouder zelf aan de slag met deze opgave en is ze nóg ambitieuzer dan in de motie uit 2017. Wij vragen haar naar haar ambities en aanpak.

Ambities van de wethouder
Schouten: “Toen wij die motie schreven werd de potentie van Rijnhuizen zichtbaar: er gebeurt zoveel rond het kasteel, het fort, de kantoren die transformeren in woningen, nieuwbouw en de samenwerking tussen bedrijven en Club Rhijnhuizen. Deze wijk geeft energie! In samenwerkingen en in potentie voor duurzaamheid. Een kans voor heel Nieuwegein.” De gemeente heeft vrijwel geen grond in Rijnhuizen en ook de initiatieven rondom duurzaamheid komen vanuit de markt. Toch neemt de gemeente, met aantreden van Schouten als wethouder, een proactieve rol aan in het verduurzamen van de stad. De wethouder spreekt alle initiatiefnemers persoonlijk en zij zet ambtenaren aan het werk om de ambities van de gemeente te delen en te bereiken. Regie in de samenwerking, sturen waar mogelijk en de markt verleiden tot duurzaamheid, dat is de strategie van de wethouder.

“Rijnhuizen geeft echt energie! Het lokale warmtenet kan er mede voor zorgen dat Rijnhuizen duurzaam verwarmd wordt, maar ook de dynamiek van deze bijzondere samenwerking geeft energie!”

Power to X: een lokaal warmtenet
Zo is er in Rijnhuizen een samenwerkingsverband tussen Eneco, KWR, LBP|Sight, Club Rhijnhuizen en provincie Utrecht, met als voorzitter van de samenwerking de gemeente Nieuwegein. Samen werken zij aan het initiatief van het onderzoeksinstituut KWR, dat met haar vestiging grenst aan het terrein van Waternet in Plettenburg. Hier heeft KWR onderzoek gedaan naar een duurzame warmtebron voor een warmtenet in Rijnhuizen. “Wanneer er een warmtenet wordt aangelegd, kan deze duurzame warmtebron gebruikt worden voor de woningen in Rijnhuizen. Daarmee zetten we een grote stap om heel Rijnhuizen energieneutraal te krijgen.”

De gemeente werkt nu aan een warmteplan waarmee dit project definitief als de warmtebron van Rijnhuizen ingezet kan worden.

Park Rijnhuizen: groen en klimaatadaptief
De ambities van Schouten gaan verder dan een duurzaam warmtenet voor de wijk. Het gebied moet ook leefbaar worden, een mooie landschappelijke inrichting krijgen én klimaatneutraal zijn. Dit betekent geen ‘postzegelontwikkelingen’: niet alleen een pand en een parkeerterrein eromheen. Het gebied is als één wijk in ontwikkeling. Natuurlijk gaat dit stap voor stap, maar uiteindelijk wordt dit een nieuwe woon- en werkwijk. Met het Fort Jutphaas als groen hart. Daar wil de gemeente op sturen; eenheid in het gebied. Ook hier zet het college in op sturen waar mogelijk, samenwerken en verleiden.

Zo stelde gemeente Nieuwegein een visie voor klimaatadaptatie vast welke ingezet kan worden om ontwikkelaars te sturen op een klimaatadaptieve (groen en waterdoorlatend) inrichting van hun terrein. Samen met de Club Rhijnhuizen werkt de gemeente aan een projectplan voor een ‘Park Rijnhuizen’ en wordt er een handboek voor ontwikkelaars opgesteld met voorbeelden voor een klimaatadaptieve inrichting. De voorgestelde ideeën sluiten in hun uitstraling ook aan op de ambities van het Park Rijnhuizen. Zo kan de gemeente sturen met regelgeving van klimaatadaptie en verleiden met handboek en het plan voor Park Rijnhuizen.