Rijnhuizen geeft energie

Rijnhuizen is in transformatie. Van werkgebied, verandert het gebied de komende jaren in een duurzaam woon- en werkgebied waar groen en historie steeds meer zichtbaar worden. Binnen de Club Rhijnhuizen werken we samen aan de kwaliteit van dit gebied. De wens is dat nieuwbouwwoningen en kantoortransformaties op een duurzame manier gerealiseerd worden. Middels een lokaal warmtenet kan Rijnhuizen van het aardgas af, deelauto’s die als opslag werken voor je eigen zonne-energie en als we dan toch aan een mooi Park Rijnhuizen werken, dan het liefst meteen een klimaatadaptieve wijk! Deze en meer ambities zijn haalbaar wanneer we goed samenwerken. Benieuwd wat jij kunt doen? En wat er al gebeurt? Klik op de verschillende onderdelen.