Digitale informatieavond Edisonbaan 14 voor omwonenden

Op de plek waar ooit het FOM zat en de bijbehorende parkeerplaats zullen woningen gebouwd worden. De ontwikkelaar organiseert, samen met de gemeente Nieuwegein, een online informatiebijeenkomst voor omwonenden. Let op! Deze bijeenkomst is specifiek om omwonenden te informeren, voor potentiële kopers zullen in een later stadium bijeenkomsten georganiseerd worden.

Toelichting plannen Edisonbaan 14
Bogor Projectontwikkeling en tB projects nodigen u van harte uit voor de digitale informatieavond op woensdag 27 januari a.s. om 17:00 uur. Gezien de COVID-19-regels is het niet mogelijk om fysiek bijeen te komen. Als ontwikkelaar willen Bogor Projectontwikkeling en tB projects u graag informeren over de laatste stand van zaken van de plannen voor de locatie Edisonbaan 14 te Nieuwegein (voormalig FOM instituut en de naast gelegen parkeerplaats). Dit doen zij aan de hand van een plenaire presentatie.

De gemeente Nieuwegein is op deze avond tevens aanwezig om een toelichting te geven op de verdere procedure. Deze avond maakt deel uit van de nog te doorlopen ruimtelijke procedure. U wordt te zijner tijd door de gemeente geïnformeerd wanneer de procedure zal worden gestart.

Aanmelden via e-mail
De digitale informatiebijeenkomst is bij te wonen via Microsoft Teams. Als u uw emailadres voortijdig mailt naar info@bogor.nl (o.v.v. informatieavond Nieuwegein) ontvangt u op de dag van de presentatie op uw e-mailadres een link waarmee u deel kunt nemen aan de digitale informatiebijeenkomst.