Clubdag #18, 5 juni: Hoe houden we Rijnhuizen bereikbaar?

In de afgelopen maanden is er veel onderzoek gedaan naar de kansen, wensen en beperkingen als we toestaan dat er meer kantoorpanden naar wonen worden omgezet. Meer woningen brengt kansen met zich mee, zoals meer draagvlak voor voorzieningen en een supermarkt in de wijk zelf, de mogelijkheid om in het park te investeren, de mogelijkheid om een lokaal en duurzaam warmtenet aan te leggen en, als we het goed doen, een bijdrage aan een betere kwaliteit van het gebied.

Het brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Hoe zorgen we voor echte kwaliteit in de nieuwe plannen, en voor een wijk met actieve en betrokken bewoners? En: hoe zorgen we ervoor dat Rijnhuizen, als er meer mensen gebruik gaan maken van het gebied, goed bereikbaar blijft?

Op Clubdag #18 presenteren en bespreken we de bevindingen van het in opdracht van de gemeente gehouden verkeersonderzoek naar de toekomstige verkeersstromen, en naar wat dat betekent voor de maatregelen die nodig zijn in Rijnhuizen. Dit is een eerste en cruciale stap om de ‘herijking’ van het aantal woningen in Rijnhuizen met elkaar te bespreken.

Programma:

16.45 Inloop
17.00 Rondje langs de meest recente projecten: wat speelt er allemaal? (wie dit niet wil bijwonen kan ook om 18.00 komen)
17.30 Eten
18.00 Mededelingen van de Club: gebiedsmarketing en lokaal & duurzaam warmtenet
18.30 Introductie en bespreken scenario’s herijking
19.00 Presentatie verkeersonderzoek en hoe verder? (Johannes Hus, Antea en Ron van Schaik, gemeente)
19.30 Bespreking: wat vinden wij als club belangrijk?
20.00 Aanstaande evenementen: tennis, buurtdag, monumentendag, activiteiten bij Kleinhuizen
20.30 Einde

Kom ook en meld je aan!

Praat mee en kom naar Clubdag #18! Locatie: DIKW, Marconibaan 5-35, 7e etage.
Aanmelden kan via deze link (alleen voor leden!).