Clubdag #17 Gebiedsmarketing Rijnhuizen

Dit jaar werken we vanuit Club Rhijnhuizen aan de gebiedsidentiteit en -marketing van Rijnhuizen. Vanuit de verhalen van bewoners en de geschiedenis van de wijk bouwen we aan het verhaal van de toekomst. We starten met een omschrijving van de identiteit van Rijnhuizen waarin we ons allemaal kunnen vinden en van waaruit we de komende jaren onze communicatie en evenementen kunnen vormgeven. Als club hebben we veel aan deze gebiedsidentiteit, maar ook ontwikkelaars kunnen hieruit putten voor de vormgeving en marketing van hun projecten. Daarnaast kunnen we gerichter sturen op hoe we de openbare ruimte en Park Rijnhuizen inrichten: kiezen we voor een wipkip of een bijzondere waterspeeltuin waar je ook iets leert over de Waterlinie? Zijn de fruit- en notenbomen slechts onderdeel van de openbare ruimte, of aanleiding om de geschiedenis van ondernemerschap en de fruitteelt tot leven te wekken? Samen bepalen we welke sfeer en welke verhalen naar voren moeten komen.

Clubdag 17 april
Woensdag 17 april is clubdag #17 over de gebiedsmarketing van Rijnhuizen. We nodigen alle leden van harte uit om hieraan deel te nemen. Op deze dag werken we verder aan de verhalen die in de vorige middagsessie over de tijdlijn en geschiedenis van Rijnhuizen naar voren zijn gekomen. Samen met Branddoctors, ook gevestigd in Rijnhuizen, werken we aan een merkpaspoort en zijn we gekomen tot een aantal verhaallijnen voor Rijnhuizen.

Deze verhaallijnen bevatten elementen uit (de tijdlijn van) Rijnhuizen, maar hebben allemaal een andere sfeer. Aan de leden deze dag de keuze welke sfeer het beste past bij onze wijk. Verder denken we vast na over de uitingen die passen bij de gekozen verhaallijn en sfeer. Welke gebouwen en welke invulling van de openbare ruimte passen hierbij? Wat voor voorzieningen (type supermarkt, zorg, café) en vrijetijdsbestedingen horen in Rijnhuizen? Hoe heten we mensen welkom in de wijk? Op welke evenementen moeten we ons vooral wel en juist niet richten om deze identiteit nog beter zichtbaar te maken? En hoe kunnen we hier dit jaar al aan werken?

Kom naar de clubdag over gebiedsidentiteit en -marketing en denk mee over de branding van Rijnhuizen! Let op, alleen voor leden!

Clubdag #17 gebiedsmarketing
Woensdag 17 april 2019
Branddoctors, Edisonbaan 17
Van 17u30 tot 20u00

Programma
17u30 – inloop met eten
18u00 – presentatie verhaallijnen
18u20 – kiezen voor de verhaallijn
19u00 – uitingen bedenken
19u30 – toelichting vervolgaanpak
19u35 – afsluiting met drankje

Meld je aan via deze link (let op: alleen voor leden!)