Aanleg voetgangersbrug Fort Jutphaas van start

Fort Jutphaas wordt straks aan de noordkant ontsloten door een circa 30 meter lange nieuwe voetgangersbrug. De aanleg daarvan start dinsdag 28 april. Gelijktijdig wordt er een nieuw wandelpad aangelegd vanaf de brug naar het centrale pleintje op het fort.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemersbedrijf B. van HEES en Zonen uit Nieuwegein. Eerst worden de landhoofden aangebracht en wordt de oever verstevigd. Daarna kunnen de drie delen van de brug op hun plek worden gehesen en aan elkaar gemaakt worden. Tegelijk met de afwerking van de brug wordt het voetpad aangelegd. De aannemer probeert de overlast op de weg Rond ’t Fort zoveel mogelijk te beperken. Naar verwachting zijn de brug en het nieuwe wandelpad half juni klaar. Fort Jutphaas, Scouting Jan van Hoof en restaurant CĂ©line zijn dan nog makkelijker bereikbaar.