Aan de slag met klimaatadaptatie

De effecten van de klimaatverandering zijn al voelbaar: langdurige droogte met bodemdaling tot gevolg, hevige regenbuien en hittestress op warme dagen in steden. De weersomstandigheden zullen vaker heftiger zijn en de belangrijkste opgave hierbij is: hoe bereiden we de bebouwde omgeving hier op voor?

De gemeente Nieuwegein heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2050 volledig klimaatbestendig te zijn, voor Rijnhuizen ligt deze ambitie nog wat hoger: in 2030 hopen we dit al te bereiken. De ontwikkelingen die de komende jaren gaan plaatsvinden in Rijnhuizen, bieden kansen om ook meteen klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Want ondanks het groene karakter van Rijnhuizen, kent de wijk ook grote versteende oppervlaktes, met name aan de oostelijke zijde. Om pandeigenaren, ontwikkelaars en bewoners in het gebied te helpen bij het nemen van maatregelen, is er een handreiking gemaakt voor klimaatadaptief ontwikkelen in Rijnhuizen:

In deze praktische handreiking worden er voor drie problemen verschillende oplossingen geboden: hitte, droogte en wateroverlast. Hitte is met name een probleem in gebieden met veel steen; daar wordt de warmte langer vastgehouden wat ervoor zorgt dat het onaangenaam warm wordt. Oplossingen hiervoor zijn samen te vatten onder de noemer ‘groenbeplanting’. In perioden met weinig tot geen neerslag kan droogte voorkomen worden door regenwater vast te houden op de locatie waar het valt; in de handreiking staan diverse opties voor waterbuffering. Wateroverlast door extreme neerslag moet voorkomen worden en er kan bij de ontwikkeling van een plot rekening mee gehouden worden met behulp van oplossingen op het gebied van infiltratie.

Een paar voorbeelden uit de handreiking
Bij groenbeplanting denk je wellicht meteen aan meer groen op de grond, een struik hier en een boom daar. Maar er zijn natuurlijk veel meer oppervlakten die vergroend kunnen worden. Op daken kan bijvoorbeeld een natuurdak aangelegd worden en zelfs op verticale oppervlakten kan groen toegepast worden. Regenwater opslaan hoeft niet in grote tanks naast een gebouw, maar kan bijvoorbeeld toegepast worden in de wegenstructuur, bijvoorbeeld door middel van een holle weg. En een mooie oplossing voor infiltratie die ook nog bijdraagt aan de biodiversiteit is een wadi. In de handreiking staan nog tal van andere voorbeelden van klimaatadaptieve maatregelen.

Kosten
Extra maatregelen nemen bij een ontwikkeling of bij bestaande bouw, dat klinkt al gauw kostbaar. De kosten voor het toepassen van klimaatadaptieve maatregelen liggen echter een stuk lager dan de kosten voor het herstellen van schade. Het kan daarnaast een waardevoordeel opleveren voor projecten die vooroplopen met duurzame en klimaatadaptieve ingrepen.

Alle informatie over klimaatadaptief ontwikkelen in Rijnhuizen is hier te vinden: Klimaatadaptief ontwikkelen in Rijnhuizen – handreiking voor een toekomstbestendige wijk.