18 juli: Inloopavond ontwikkeling Wattbaan 5

Het pand aan de Wattbaan 5 staat al een aantal jaren leeg. Ontwikkelaar Plan Vastgoed uit Zeist gaat dit gebouw transformeren naar een woongebouw met de naam The Switch. Om omwonenden te informeren over de planvorming, is er een inloopavond georganiseerd.

Op donderdag 18 juli aanstaande, tussen 18:00 en 20:00 uur, is iedereen welkom aan de Wattbaan 5 om kennis te nemen van de plannen. Ook is er ruim gelegenheid om vragen te stellen over de plannen en planning en het te doorlopen vergunningentraject. Ook de gemeente zal deze avond aanwezig zijn.

Van plan om te komen? Meld je dan even aan via corinekuijntjes@planvastgoed.nl en met hoeveel personen je komt.